Čištění města

Hlavní činností úseku je čištění komunikací a veřejných prostranství v Kroměříži a místních částech pomocí mechanizmů s ručním dočišťováním.

 • Silniční samosběrné zametací stroje MAN - Scarab a Mercedes - Scarab na čištění vozovek, parkovišť, velkých hal a areálů, vysávání listí a kompletní vyčištění dešťových vpustí.
 • Zametací stroj BUCHER CityCat 2020 k zametení a vysátí nečistot z chodníků a menších prostranství, popř. výrobních hal, dále stroj disponuje vysokotlakou myčkou (umytí pomníků, soch, zastávek, betonových květináčů atd.)
 • Cisternový vůz MAN s objemem nádrže 8m3 na splachování komunikací, zalévání zeleně, převoz užitkové vody a plnění nádrží.
 • Kontejnerový vůz MAN s možností přistavení kontejnerů na převoz materiálu, odvoz nezávadného odpadu, vývoz odpadkových košů, likvidace černých skládek, vyklizení sklepů, půd a jiných prostor.
 • Ruční úklid prostranství, parkovišť nebo méně dostupných ploch, schodů a komunikací, ruční oškrábání krajnic vozovek, chodníku a obrub, vyčištění odvodňovacích žlabů, chemické ošetření komunikací od plevele ekologickými prostředky, vykácení náletových dřevin.

Dovolujeme si Vám předložit nabídku prací, které jsme pro Vás schopni zajistit na velmi vysoké úrovni, jelikož jsme již léta zavedená firma a máme v této oblasti dostatek zkušeností:

Autodoprava, likvidace odpadů a ruční práce:

 • Uklízecí a vyklízecí práce bytů, rodinných domů, půd, sklepů, garáží, nádvoří, společenských místností a prostranství
 • Dle přání přistavíme kontejnery 3m3, 6m3, 9m3, 12m3 i kontejnery uzavřené
 • Zlikvidujeme odpad (na sběrném dvoře v Kroměříži anebo na skládce odpadů DEPOZ Nětčice - vždy navrhneme nejvhodnější a nejlevnější variantu)
 • Pomůžeme při stěhování (jak přenášením, tak i převozem)
 • Vypomůžeme autodopravou a převozem materiálu nákladními vozidly (malými - Multicar, střední velikosti Avie a konče velkotonážními Man a Liaz)
 • Cisternovým vozidlem plníme zahradní bazény a různé nádrže, dále provádíme dovoz vody se zaléváním zeleně, splachování komunikací a prostranství
 • Ruční oškrabání krajnic vozovek, zahradních chodníků (např. od prorostlé trávy, ale i jiných nečistot a plevele), oškrabání obrub, vyčištění odvodňovacích žlabů

Práce spojené s údržbou zeleně:

 • Sečení a pravidelná údržba všech druhů zatravněných ploch různými stroji - dle výšky porostu a charakteru terénu (zahradními rotačními popř. bubnovými sekačkami anebo křovinořezy)
 • Vyhrabání posečené trávy, její odvoz a likvidaci
 • Úprava živých plotů
 • Střihání a ošetření ovocných stromků
 • Vyčištění a regeneraci starých zahrad
 • Pomoc při rytí a obdělání půdy na Vašich zahrádkách
 • Chemickou likvidaci plevele ekologickými prostředky
 • Práce motorovou pilou - kácení stromů a divokého porostu, ořezy stromů

Dále Vám pomůžeme s údržbou domů a bytů počínaje drobnými údržbářskými pracemi (např. připevnit poličky, pomoc při malování, natírání, elektrikářské práce, drobné i větší stavební opravy a úpravy, zámečnické práce. V této oblasti jsme mnohostranní a zvládáme většinu prací potřebných v domácnosti.

Práce a služby nabízíme ve vhodných smluvních cenách a při dlouhodobých zakázkách poskytujeme přiměřenou slevu. Podrobnější informace o našich službách Vám rádi poskytneme při Vaší osobní návštěvě nebo na základě Vašich písemných či telefonických dotazů.

zpět na úvodní stranu

Fotografie

KTS - Čištění města
KTS - Čištění města
KTS - Čištění města

(c) 2009 Kroměřížské technické služby, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena