Hřbitovy

Technické služby zajišťují výkon správy pohřebišť v Těšnovicích, Trávníku, Drahlově, Zlámance, Bílanech, Hradisku, ale zejména městského hřbitova v Kroměříži. Pronajímají hrobová místa, údržbu zeleně a úklid veřejných ploch hřbitovů. Zajišťují pohřbívání do hrobů, hrobek, urnových hrobů, kolumbária a na vsypové loučce. Své služby nabízejí i pro jiné obce.

Provozní doba kanceláře:
po-pá 7,00 - 11,00 hod., 12,00 - 15,00 hod.

Řád veřejného pohřebiště (formát pdf, cca 100 kB)

Schéma městského hřbitova v Kroměříži s rozmístěním čestných hrobů a památníků
KTS - Hřbitov - schéma

Další informace o kroměřížských hřbitovech

Pohřbení na hřbitově v Kroměříži

zpět na úvodní stranu

Fotografie

KTS - Hřbitov
KTS - Hřbitov
KTS - Hřbitov

© 2009 Kroměřížské technické služby, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena