Komunikace

Hlavním posláním provozu je výkon některých stavebních a údržbových prací na místních komunikacích v Kroměříži a místních částech. Patří mezi ně opravy dlážděných a asfaltových povrchů komunikací, zapravování výkopů, opravy obrub a podobně. Provoz je zařízen na výkon zemních prací, likvidaci divokých skládek a některé dopravní práce. Mezi nejvýznamnější činnosti patří výkon zimní údržby místních komunikací v Kroměříži.

 • Dlaždičské práce, pokládky a opravy kamenné, betonové, zámkové a vegetační dlažby.
 • Zapravení asfaltových povrchů asfaltobetonem a asfaltovou emulzí.
 • Řezání povrchů živičných a betonových komunikací, vybourání sbíjecím kladivem, hutnění pěchem nebo vibrační deskou.
 • Prodej písku ve velkém i malém s dodávkou na místo.
 • Prodej zimního posypového materiálu, písku a soli i v malém.
 • Práce nakladačem, zemní práce, práce rypadlem a mikrorypadlem, výkopy rýh pro kabely.
 • Terénní úpravy.
 • Doprava sklápěcími vozidly velké i malé tonáže.
 • Přeprava materiálů a odpadů kontejnerovými vozidly.
 • Likvidace černých skládek.
 • Jednoduché stavební práce.

zpět na úvodní stranu

Fotografie

KTS - Komunikace
KTS - Komunikace

© 2009 Kroměřížské technické služby, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena