Veřejné osvětlení

Hlavní činností je zajišťování provozu, a údržby a modernizace veřejného osvětlení v Kroměříži a okolních obcích. Provoz a údržba světelné signalizace, slavnostního osvětlení a světelné vánoční výzdoby.

 • Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení.
 • Kompletní dodávky elektromontážních prací včetně revize.
 • Budování soustav venkovního osvětlení.
 • Údržba venkovního a veřejného osvětlení, včetně dodávky materiálu pro podniky a obecní úřady. Smluvní údržba jednorázová či pravidelná, celoroční.
 • Modernizace osvětlovacích soustav úspornými svítidly a automatickými světlocitlivými spínači. Konzultace a posouzení osvětlovací soustavy.
 • Montáž a údržba hromosvodů.
 • Výstavba a údržba zařízení venkovního rozvodu místních rozhlasů.
 • Pokládání kabelových vedení.
 • Ukládání kabelů pod komunikacemi a zpevněnými plochami bez narušení povrchu pomocí propichovacího zařízení.
 • Vytyčení tras podzemních vedení. Určení místa poruchy na podzemních elektrických kabelech.
 • Revize přenosného elektrického nářadí, odstranění závad.
 • Práce vysokozdvižnými plošinami.
 • Prodej repasovaných svítidel

zpět na úvodní stranu

Fotografie

KTS - Veřejné osvětlení
KTS - Veřejné osvětlení

© 2009 Kroměřížské technické služby, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena