Od 28.11.2022 byl zahájen prodej kapesních jízdních řádů za cenu 30,-Kč.