Služby pro město a občany

Již 19 let poskytujeme služby městu Kroměříž a jeho občanům.

Provozujeme městskou hromadnou dopravu, spravujeme městské byty a nebytové prostory, provádíme údržbu městských komunikací a chodníků, provozujeme veřejné osvětlení, městský útulek a dále spravujeme hřbitovy, parkoviště.

Informace pro občany

MHD

Jízdní řády a informace o městské dopravě

PROVOZ KOMUNIKACE

Opravy a údržba komunikací

ČIŠTĚNÍ MĚSTA

Čištění komunikací a veřejných prostranství

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Provoz a údržba veřejného osvětlení

Městské byty

Pronájem městských bytů a bytů zvláštního určení

Hlášení závad

Použijte aplikaci Mobilnírozhlas.cz

Servis osobních a nákladních vozidel

Provoz opravárenství je plně vybaven pro servis osobních a nákladních vozidel, včetně možnosti výměny a přezutí pneumatik. 

Vaše vozidlo připravíme na technickou kontrolu. Opravujeme podvozky, brzdové systémy, výměnu motorových dílů a drobné elektrikářské práce. Vyměníme náplně (oleje, chladící a brzdové kapality atd.) 

Provádíme pozáruční servis, sezónní prohlídky a servis také disponuje diagnostickými nástroji.

  

Mám nárok na městský byt?

Informace o možnosti pronájmu městských bytů v Kroměříži

Co je dům zvláštního určení?
Byt zvláštního určení a byt v domě zvláštního určení jsou byty, které mají jiný právní režim. Jedná se o klasické nájemní byty, bez zajištěných sociálních služeb. Byty jsou určeny pro soběstačné starobní i invalidní důchodce.
Podmínky nájmu bytu jsou stanoveny Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to nájemní smlouvou uzavřenou s nájemcem pro daný byt.

Každý návrh na uzavření nové nájemní smlouvy po uvolnění bytu musí být projednán v bytové komisi a následně schválen v Radě města Kroměříže.

V jakých lokalitách se nachází byty?
Město Kroměříž je vlastníkem bytů v domech na ulici Kotojedská 1011 a 1012, Nitranská 4265 a tzv. Račín – U Zámečku 2056, 2086, 2131. Dále jsou to byty v domech pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel na ulici Lutopecká 1410 a 1411, kde žadatel musí splňovat podmínky, které jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., dle níž byla poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů.

Žádost může podat osoba starší 18 let.

Kontaktujte nás

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž

+420 571 130 161

kmts@kmts.cz