Služby pro město a občany

Již 19 let poskytujeme služby městu Kroměříž a jeho občanům.

Provozujeme městskou hromadnou dopravu, spravujeme městské byty a nebytové prostory, provádíme údržbu městských komunikací a chodníků, provozujeme veřejné osvětlení, městský útulek a dále spravujeme hřbitovy, parkoviště.

Informace pro občany

MHD

Jízdní řády a informace o městské dopravě

PROVOZ KOMUNIKACE

Opravy a údržba komunikací

ČIŠTĚNÍ MĚSTA

Čištění komunikací a veřejných prostranství

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Provoz a údržba veřejného osvětlení

Městské byty

Pronájem městských bytů a bytů zvláštního určení

Hlášení závad

Použijte aplikaci Mobilnírozhlas.cz