Lesy

LESY

 

KTS, s.r.o. mají ve výpůjčce od města Kroměříže všechny lesní pozemky města. Ve velké většině to nejsou lesy pro hospodářské využívání, ale spíše větrolamy, remízky a podobné drobnější lokality na katastrálním území města včetně místních částí. Celkem máme ve výpůjčce několik desítek lesních pozemků od Bílan po Zlámanku.

Největší a jediný hospodářsky využitelný les, který je zároveň jediný mimo území města Kroměříže, je v Bařicích. Tam bylo před 15 – 25 lety vytěženo několik pasek a další těžba momentálně není aktuální. Jen zde musíme zajistit dokončení péče o následné zalesnění vytěžených pasek.

Dalším významným lesem je Barbořina, kde patří městu podstatná část právě na straně nad městem. Tento les je využíván hlavně jako příměstský lesopark, kde město průběžně buduje i drobnou volnočasovou infrastrukturu.

Všechny lesní pozemky musíme průběžně kontrolovat a zejména tam, kde přes les vedou lesní cesty a pěšiny je třeba pravidelně odklízet zlomené a nebezpečné stromy (např. po velkých větrech). Ve všech lesech také pravidelně kontrolujeme pořádek a likvidujeme případné černé skládky.

Všechny lesní pozemky jsou také součástí konkrétní honitby a jsou využívány příslušnými mysliveckými spolky – to řeší Město Kroměříž samostatně mimo kompetence KTS, s.r.o.

Speciální údržbu lesních porostů vyžaduje například dvojí elektrické vedení nad částí lesa v Bařicích, kde stromy nesmí ohrožovat vedení ani omezovat potřebnou údržbu a také jeden lesík v Kroměříži, který je ve vzletovém koridoru letiště a zde se musí provádět mýtní těžba ne podle stáří a kvality dřeva, ale podle výšky porostu.

Kontaktujte nás

Lesy

Milan Motal

739 321 493

}

PO - PÁ | 6:00 - 14:30

motal@kmts.cz