Naše ostatní služby

Hledáte všechny kontakty?

Provoz Komunikace

Hlavním posláním provozu je výkon některých stavebních a údržbových prací na místních komunikacích v Kroměříži a místních částech. Patří mezi ně opravy dlážděných a asfaltových povrchů komunikací, zapravování výkopů, opravy obrub a podobně. Provoz je zařízen na výkon zemních prací, likvidaci divokých skládek a některé dopravní práce. Mezi nejvýznamnější činnosti patří výkon zimní údržby místních komunikací v Kroměříži.

 • Dlaždičské, zednické a obkladačské práce
 • Řezání betonových a asfaltobetonových ploch, vč. vybourání.
 • Ruční pokládka asfaltobetonu.
 • Terénní úpravy.
 • Výkon zimní údržby na komunikacích.

Vedoucí provozu: 608 330 271  

Čištění města

Hlavní činností úseku je čištění komunikací a veřejných prostranství v Kroměříži a místních částech pomocí mechanizmů s ručním dočišťováním.

 • Silniční samosběrný zametací stroj Johnston 5000 a Mercedes-Unimog – čištění vozovek, parkovišť, velkých hal a areálů, vysávání starého listí a kompletní vyčištění dešťových vpustí, zametání vyfrézované živice při rekonstrukci vozovek.
 • Zametací stroje MERCEDES ATEGO a MAN TGM 15-250 k zametení a vysátí nečistot z chodníků a menších prostranství, popř. výrobních hal, dále stroj disponuje vysokotlakou myčkou (umytí pomníků, soch, zastávek, betonových květináčů atd.)
 • Cisternový vůz MAN TGM 18.280 s objemem nádrže 8 m3 na splachování komunikací, zalévání zeleně, převoz užitkové vody a plnění nádrží.
 • Kontejnerový vůz MAN s možnost přistavení kontejnerů na převoz materiálu, odvoz nezávadného odpadu, vývoz odpadkových košů, likvidace černých skládek, vyklizení sklepů, půd a jiných prostor.
 • Ruční úklid prostranství, parkovišť nebo méně dostupných ploch, schodů a komunikací, ruční oškrabání krajnic vozovek, chodníků a obrub, vyčištění odvodňovacích žlabů, chemické ošetření komunikací od plevele ekologickými prostředky, vykácení náletových dřevin, ořez stromů a sečení trávy.
 • Zimní údržba – strojní posyp a plužení vozovek a chodníků, ruční úklid sněhu s posypem

Dispečink zimní údržby: 604 290 542

Vedoucí provozu: 739 321 493

Veřejné osvětlení

Hlavní činností je zajišťování provozu, údržby a modernizace veřejného osvětlení v Kroměříži a okolních obcích. Provoz a údržba světelné signalizace, slavnostního osvětlení a světelné vánoční výzdoby.

 • Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení.
 • Kompletní dodávky elektromontážních prací včetně revize.
 • Budování soustav venkovního osvětlení.
 • Údržba venkovního a veřejného osvětlení, včetně dodávky materiálu pro podniky a obecní úřady. Smluvní údržba je jednorázová či pravidelná, celoroční.
 • Modernizace osvětlovacích soustav úspornými svítidly a automatickými světlocitlivými spínači. Konzultace a posouzení osvětlovací soustavy.
 • Pokládání kabelových vedení.
 • Ukládání kabelů pod komunikacemi a zpevněnými plochami bez narušení povrchu pomocí propichovacího zařízení.
 • Vytyčení tras podzemních vedení. Určení místa poruchy na podzemních elektrických kabelech.
 • Revize přenosného elektrického nářadí, odstranění závad.
 • Pronájem vysokozdvižných plošin s obsluhou.

Pohotovost veřejného osvětlení: 732 236 531

PO – PÁ: 14:30 – 6:00h // SO – NE: Nonstop

Vedoucí provozu: 604 290 533