Městské byty

Informace o možnosti pronájmu městských bytů a bytů zvlášního určení

Často kladené otázky

Co je byt zvlášního určení?

Byt zvláštního určení a byt v domě zvláštního určení jsou byty, které mají jiný právní režim. Jedná se o klasické nájemní byty, bez zajištěných sociálních služeb. Byty jsou určeny pro soběstačné starobní i invalidní důchodce.

Podmínky nájmu bytu jsou stanoveny Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to nájemní smlouvou uzavřenou s nájemcem pro daný byt.

Každý návrh na uzavření nové nájemní smlouvy po uvolnění bytu musí být projednán v bytové komisi a následně schválen v Radě města Kroměříže.

Více na odkaze webu města

Kde se nachází městské byty?

Město Kroměříž je vlastníkem bytů v domech na ulici Kotojedská 1011, 1012, 1064 a 1065, Nitranská 4265, U Sýpek 3209 a 3303, nám. Míru 520.

Dále jsou to byty v domech pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel na ulici Lutopecká 1410 a 1411, kde žadatel musí splňovat podmínky, které jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., dle níž byla poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů.

Žádost může podat osoba starší 18 let.

Další byty vlastní Město Kroměříž na adresách, Lutopecká 1422 a Nitranská 4264, 4091 a 4092. Tyto jsou označeny jako byty v domech zvláštního určení, které jsou určeny pro starobní a invalidní důchodce.

Kdo má nárok na městský byt DZU?
Žadatel má přiznaný důchod nebo invaliditu. K žádosti předloží přiznání příslušného důchodu.
Jaká je výše nájmu?

Výše nájmu je rozdělena do tří okruhů a to následovně:

Okruh I.: (150,- Kč/m2)

Lutopecká 1422 – byty v domech zvláštního určení

Náměstí Míru 520

Jánská 31

Okruh II.: (120,- Kč/m2)

Nitranská 4265

U Sýpek 3303

U Sýpek 3209

Nitranská 4091 – byty v domech zvláštního určení

Nitranská 4092 – byty v domech zvláštního určení

Nitranská 4264 – byty v domech zvláštního určení

Okruh III.: (100,- Kč/m2)

Lutopecká 1410 – byty v domě pro příjmově vymezenou skupinu

Lutopecká 1411 – byty v domě pro příjmově vymezenou skupinu

Kotojedská 1064

Kotojedská 1065

Kotojedská 1011

Kotojedská 1012

Bílany 33

Jaká je velikost bytů?

Velikost bytů se pohybuje mezi 31 – 50 m2.

Je možnost i bezbariérového bytu?

Ano, bezbariérové byty jsou na ulici Nitranská 4091, 4092 a Lutopecká 1410, 1411, 1422.

Na koho se obrátit v případě, že potřebuji opravu v městském bytě?

Obracejte se na technika bytového hospodářství pana Webera tel: 604 290 531.

V případě, že jde o nebytový prostor se obracejte na technika nebytového hospodářství pana Mgr. Karla Ivánka, tel: 737 418 069.

Kontaktujte nás

Kancelář bytového hospodářství

Velehradská 625 (vchod z Hanáckého náměstí)

573 342 537

}

PO - PÁ | 8:00 - 16:00

Vedoucí provozu | Zdeněk Bečka

602 727 455

becka@kmts.cz