Městské byty

Informace o možnosti pronájmu městských bytů a bytů zvlášního určení

Často kladené otázky

Co je byt zvlášního určení?

Byt zvláštního určení a byt v domě zvláštního určení jsou byty, které mají jiný právní režim. Jedná se o klasické nájemní byty, bez zajištěných sociálních služeb. Byty jsou určeny pro soběstačné starobní i invalidní důchodce.

Podmínky nájmu bytu jsou stanoveny Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to nájemní smlouvou uzavřenou s nájemcem pro daný byt.

Každý návrh na uzavření nové nájemní smlouvy po uvolnění bytu musí být projednán v bytové komisi a následně schválen v Radě města Kroměříže.

Více na odkaze webu města

Kde se nachází městské byty?

Město Kroměříž je vlastníkem bytů v domech na ulici Kotojedská 1011 a 1012, Nitranská 4265.

Dále jsou to byty v domech pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel na ulici Lutopecká 1410 a 1411, kde žadatel musí splňovat podmínky, které jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., dle níž byla poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů.

Žádost může podat osoba starší 18 let.

Více na odkazu webu města

Kdo má nárok na městský byt DZU?
Žadatel má přiznaný důchod nebo invaliditu. K žádosti předloží přiznání příslušného důchodu.
Jaká je výše nájmu?

Výše nájmu je 65 Kč/m2.

Jaká je velikost bytů?

Velikost bytů se pohybuje mezi 31 – 50 m2.

Je možnost i bezbariérového bytu?

Ano, bezbariérové byty jsou na ulici Nitranská 4091, 4092 a Lutopecká 1410, 1411, 1422.

Na koho se obrátit v případě, že potřebuji opravu v městském bytě?

Obracejte se na technika bytového hospodářství pana Webera tel: 604 290 531.

V případě, že jde o nebytový prostor se obracejte na technika nebytového hospodářství pana Šindlera tel: 604 877 562

Kontaktujte nás

Kancelář bytového hospodářství

Velehradská 625 (vchod z Hanáckého náměstí)

573 342 537

}

PO - PÁ | 8:00 - 16:00

Vedoucí provozu | Zdeněk Bečka

602 727 455

becka@kmts.cz