Hlavní informace

Sídlo firmy

Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž

Kancelář Bytového hospodářství

Velehradská 625, 767 01 Kroměříž

Správa hřbitovů

Velehradská 983, 767 01 Kroměříž

Městský útulek Čápka

Za Oskolí 2455, 767 01 Kroměříž

l

Ostatní informace

IČ: 26276437

DIČ: CZ26276437

DATOVÁ SCHRÁNKA: pu7gzuj

Společnost je držitelem:

Certifikátu systému managementu kvality ISO 9001:2016

Certifikátu systému environmentálního managementu 14001:2016

Přijímání a vyřizování oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

Příslušnou osobu k přijímání a vyřizování oznámení je Mgr. Tereza Houšťová.

V případě nepřítomnosti či oznámení týkající se její osoby je určena zastupující příslušná osoba – Jana Řehoříková.

Oznamovatelé mohou podávat svá oznámení následujícím způsobem:

1. Písemně doručením na adresu sídla společnosti, kdy písemnost musí být opatřena nápisem ,,DO VLASTNÍCH RUKOU MGR. TEREZY HOUŠŤOVÉ/JANY ŘEHOŘÍKOVÉ“

2. Elektronicky doručením na e-mailovou adresu oznamovatel@kmts.cz.

3. Telefonicky na telefonním čísle Mgr. Terezy Houšťové (+ 420 702 292212), popř. Jany Řehoříkové (+ 420 605 269 808)

4. Osobně v kanceláři Mgr. Terezy Houšťové, popř. Jany Řehoříkové po telefonickém objednání na shora uvedených telefonních číslech

Není vyloučeno přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb.

Kontakty a informace

Vedení společnosti

Kaplanova 2959, Kroměříž

Ředitel:

Ing. Marian Vítek, BA607 108 683 | vitek@kmts.cz

Odborný asistent ředitele:

Ing. Jana Lehkoživová, BA | 604 290 538 | lehkozivova@kmts.cz | kmts@kmts.cz

Ekonomický náměstek ředitele:

Ing. Ondřej Šabata Ph. D. | 605 488 900 | sabata@kmts.cz

Právník společnosti:

Mgr. Tereza Houšťová| 702 292 212 | houstova@kmts.cz

Manažerka projektů a veřejných zakázek:

Ing. Simona Prečanová| 720 744 878 | precanova@kmts.cz

Mzdová účetní:

Jana Řehoříková | 605 269 808  | rehorikova@kmts.cz

Hlavní účetní:

Naděžda Honzáková | 737 600 879 | honzakova@kmts.cz

Pokladna:

Marie Přikrylová | 571 130 169 | prikrylova@kmts.cz

——————————————————————————-

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Tereza Houšťová | 702 292 212 | houstova@kmts.cz

——————————————————————————-

Datová schránka:
ID: pu7gzuj

Správa bytů

Velehradská 625, Kroměříž – (vchod z Hanáckého náměstí)

Vedoucí provozu:

Bc. Zdeněk Bečka, MBA | 602 727 455 | becka@kmts.cz

Koordinátor správy bytů:

Mgr. Karel Ivánek | 737 418 069 | ivanek@kmts.cz

Správce provozu:

Mgr. Karel Ivánek | 737 418 069 | ivanek@kmts.cz

Administrativní pracovnice:

Dagmar Dvořáková | 739 321 488 | dvorakova@kmts.cz

Bytový technik:

Dušan Weber | 604 290 531 | weber@kmts.cz

MHD

Předprodejní a informační kancelář MHD:

Nádražní 1690, Kroměříž | Tel.: 571 130 140,  739 321 530 | mhd.info@kmts.cz

– Prodej čipových karet na MHD

– prodej parkovacích karet

– ztráty a nálezy v autobusech MHD

Provozní doba:

PO:  6:00 – 12:00  12:30 – 16:30

ÚT – ČT:  7:30 – 12:00  12:30 – 16:00

PÁ:  6:00 – 12:00


Vedoucí provozu:

Kaplanova 2959, Kroměříž

Provozní doba: PO – PÁ:  6:00 – 14:30

Jaroslav Černý | Tel.: 607 065 391 | cerny@kmts.cz


Reklama na vozech MHD:

MOBILBOARD s. r. o. | Tel.: 733 603 131 | poptavka@mobilboard.cz
Web: www.mobilboard.cz

Parkoviště

Technik parkovišť a parkovacích automatů:

Kaplanova 2959, Kroměříž

Jiří Navrátil | Tel.: 604 290 541 | navratil@kmts.cz


Parkovací karty zakoupíte v předprodejní a informační kanceláři MHD – budova vlakového nádraží:

Nádražní 1690, Kroměříž | Tel.: 571 130 140, 739 321 530


Pohotovost parkovací dům:

Tel.: 731 095 687

Veřejné osvětlení
Pohotovost veřejného osvětlení: 732 236 531
PO – PÁ: 14:30 – 6:00h // SO – NE: Nonstop

Kaplanova 2959, Kroměříž

Vedoucí provozu:

Josef Látal | 604 290 533 | latal@kmts.cz

Zástupce vedoucí provozu:

Petr Záboj | 739 321 476

Technik sítí veřejného osvětlení:

Ing. Drahoslav Bednařík | 731 094 959 | bednarik@kmts.cz

Čištění města
Dispečink zimní údržby: 604 290 542

Kaplanova 2959, Kroměříž

Vedoucí provozu:

Milan Motal | 739 321 493| motal@kmts.cz

Správa hřbitovů

Velehradská 983, Kroměříž

Vedoucí provozu:

Karel Hickl | 604 290 536 | hrbitov@kmts.cz

Agenda hrobových míst:

Šárka Silná | 739 321 492 | hrbitov@kmts.cz

Městský útulek

Za Oskolí 2455, Kroměříž

Mail.: utulek@kmts.cz

Vedoucí provozu:

Eva Tomečková | 607 733 353 | tomeckova@kmts.cz

 

 

Úklidové práce (úklid kanceláří, domů ...)

Kaplanova 2959, Kroměříž

Vedoucí provozu:

Marie Plachá | 605 487 390 | placha@kmts.cz

Autoservis / pneuservis

Kaplanova 2959, Kroměříž

Vedoucí provozu:

Marek Rožnovják | 604 290 540 | roznovjak@kmts.cz

Komunikace

Kaplanova 2959, Kroměříž

Vedoucí provozu:

Bc. Věra Bakalíková, MBA | 608 330 271 | bakalikova@kmts.cz

Dispečink zimní údržby | 604 290 542

Městské tržiště

Výběrčí trhoviště:

Miloslav Rozsypal | 737 344 702