Hřbitovy Kroměříž

 

Kroměřížské technické služby zajišťují výkon správy pohřebišť na městském hřbitově v Kroměříži, Hradisku, Zlámance, Těšnovicích, Trávníku, Drahlově, Bílanech.

Často kladené otázky

Kdy jsou veřejně přístupná pohřebiště?

Od 1. května do 10. listopadu …………. od 7 hod. do 20 hod.

Od 11. listopadu do 30. dubna ………… od 7 hod. do 18 hod.

Na kolik let je možno pronajmout hrobové místo?

Hrobová místa, urnové hroby a kolumbária lze pronajmout zpravidla na 10 let, dle řádu pohřebiště nejméně na 2 roky a nejdéle na 20 let.

Lze sjednat individuální vsyp?

Po dohodě se správou hřbitova celoročně.

Jak postupovat pokud strom poškozuje hrob?

Dle zákona podstupuje správa hřbitova formou žádosti odboru životního prostředí. Zkušenost je taková – je-li strom zdravý, žádost je zamítnuta.

Můžeme sami uložit urnu do hrobu?

Ukládat urny do hrobů, hrobek, urnových hrobů, kolumbárií můžete sami. Každé uložení urny musíte nahlásit správě hřbitova, která si eviduje všechny údaje (jméno, příjmení, data narození, úmrtí a zpopelnění, rodné číslo pokud je uvedeno, kremační číslo a krematorium).

Kdo provádí kamenické práce na kroměřížském hřbitově?

Volba kamenické firmy je věcí hlavního nájemce hrobového místa. Veškeré kamenické práce je nutno hlásit správě hřbitova.

Můžeme si kolem hrobu udělat chodník?

Dle řádu pohřebiště výhradně s písemným souhlasem správy hřbitova.

Kontaktujte nás

Agenda hrobových míst | Šárka Silná

739 321 492

571 130 141

}

PO - PÁ | 6:30 - 11:00 a 12:00 - 15:00

Vedoucí provozu | Karel Hickl

604 290 536

573 333 658

hrbitov@kmts.cz