Pro návštěvníky města a méně časté cestující jsme vylepšili orientaci na nádraží v podobě cedulí, které označují jednotlivá stanoviště dobře viditelným číslem na oranžovém podkladu. Po příchodu z vlaku nebo z autobusového nádraží se stačí zastavit u světelné tabule a zde je u každého spoje zobrazeno číslo stanoviště (STAN.). Hledání místa odjezdu dané linky je tak mnohem rychlejší a přehlednější a to i ve večerních hodinách.