JÍZDNÉ V MHD

PLATÍ OD 1.1.2024:

Jakým dokladem se prokazuji při nároku na slevu?

V MHD se kola a koloběžky nepřepravují!

Dítě od 6 do 15 let se nemusí prokazovat žádným dokladem.

Mládež od 15 do 18 let se musí prokázat při nástupu do autobusu nárokem na slevu řidiči a to úředně vydaným dokladem s fotkou jako je občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas, popřípadě platnou kartou ISIC.  Jiné doklady nejsou akceptovány.

Studenti od 18 do 26 let se musí prokázat při nástupu do autobusu nárokem na slevu řidiči a to pouze platnou ISIC kartou a nebo pomocí mobilního telefonu, kde je aplikace ALIVE APP a je zde možné prokázat platnou ISIC kartu. Jiné doklady nejsou akceptovány.

POZOR! Doklady vydane jinými organizacemi (škola, jiný dopravce a další), kde nelze ověřit pravost těchto dokladů neuznáváme, takové doklady jsou pro nás neplatné  a cestující při předložení takového dokladu nemá nárok na slevu a je potřeba si zakoupit základní jízdné. Při přepravní kontrole je v takovém případě udělena pokuta ve výši 500,-Kč